obal knížky, 2002
Jozef H. A. Gallaš
Kusy rozpadlých cihel se změnily v knihy | recenze
Sny z let 1763-1834

k vydání připravil Jiří J. K. Nebeský
Brno, Host, 2002
Náklad: 333 ks
Cena: 111 Kč
ISBN 80-7294-055-4

Knihu lze objednat na adrese:
Host - vydavatelství, s.r.o.
Přízova 12
CZ - 602 00 Brno
+420 543 216 807 (809)
e-mail: redakce@hostbrno.cz
http://www.hostbrno.cz

anotace:
Kam se z našich snů vytratily postavy Pána Ježíše, Panny Marie, světců atd.? Zdá se, že tito „bohové“ k nám už přestali mluvit...

Kniha přináší unikátní sérii zápisů snů z let 1763-1834, jejichž autorem je představitel moravské kultury pozdního klasicismu Jozef Heřman Agapit Gallaš (1756-1840), kdysi proslulý autor básnické sbírky Múza moravská (1813), dnes polozapomenutý sběratel valašského folkloru. Jeho rozsáhlá rukopisná pozůstalost skrývá mj. řadu dosud nevydaných autobiografických textů. Jedním z nich je také rukopis Moji pamětihodnější snové, který vydáváme pod názvem Kusy rozpadlých cihel se změnily v knihy. Většina zápisů Gallašových snů má explicitně náboženský obsah a představuje tak nesmírně zajímavý materiál k proměnám religiozity a mentality 19. století.

s. 7-17 Vyšel jsem se srdečným pláčem z kostela / předmluva
s. 18-41 Mé pamětihodnější sny / adaptace
s. 42-95 Moji pamětihodnější snove / edice
s. 96-121 Poznámky a vysvětlivky
s. 122-125 Slovníček

-old- (Ladislav Soldán), Kniha snů. Týden u nás (Blansko), 12, 2002, č. 26, 26. června
Jaroslav Med, Kniha, kterou byste neměli přehlédnout. Katolický týdeník, 13, 2002, č. 30, 28. července (Perspektivy, č. 7), s. 6
Libor Pavera, Zdání, které nás šálí a láká do bažin. Alternativa Plus, 6, 2002, č. 3-4, s. 120-121
Ladislav Soldán, Kusy rozpadlých cihel. Vlastivědný věstník moravský, 54, 2002, č. 3, s. 426-427
Martin Tomášek, Gallašovi pamětihodnější snové. Tvar, 13, 2002, č. 13, 12. prosince, s. 23
yt, minirecenze. Kuděj, 4, 2002, č. 2, s. 93-94
Marie Kočandrlová, "Tento sen vyjevil se mi...". Host, 19, 2003, č. 4, 10. dubna, Recenzní příloha, s. V
Libor Knězek, Gallaš dosud neznámý. Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, 20, 2003, č. 1-3, s. 50-52
Martin Bedřich, Morfeus mě kolebati počal. Souvislosti, 14, 2004, č. 4, s. 346-349

anonymní dřevořez, 1855