Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, 20, 2003, č. 1-3, s. 50-52

Gallaš dosud neznámý

Josef H. A. Gallaš: Kusy rozpadlých cihel se změnily v knihy (Sny z let 1763-1834). Vydalo nakladatelství Host v Brně 2002.
Editor Jiří J. K. Nebeský z opavské Slezské univerzity připravil pro zájemce neobvyklou četbu v podobě netištěného rukopisu J. H. A. Gallaše Moji pamětihodnější snové, který vznikal ze zápisů jednotlivých snů od roku 1827. Editor se podrobně seznámil nejen s životopisnými fakty, ale i s rozsáhlou rukopisnou pozůstalostí Gallašovou, proto může v šíře koncipované předmluvě s názvem Vyšel jsem se srdečným pláčem z kostela významného hranického rodáka představit zasvěceně i v souvislosti s jeho veřejným působením a literárními aktivitami. Zajímavá je i samotná prezentace textu. Ve snaze přiblížit toto dílko širšímu okruhu čtenářů nabízí editor čtenáři nejprve polovici Gallašových snů adaptovaných do současného jazyka a teprve potom mu představuje kompletní znění v původní transkripci pouze s nejnutnějšími zásahy. Editor si přímo uvědomuje, že tento neobvyklý postup vyvolá polemiku a je na ni připraven. Text provázejí podrobné poznámky a vysvětlivky, z nichž se dozvíme zajímavé skutečnosti o osudech Gallašovy písemné pozůstalosti. Obálku zdobí dřevořezy z poloviny 19. století, které vhodně upozorňují na náboženský obsah většiny Snů. Připojený slovníček vysvětluje méně obvyklé dobové výrazy a slova cizího původu. Publikace vyšla s finanční pomocí obce Bělotín k 800. výročí prvé písemné zmínky o její existenci. Nakladatelství Host jí poskytlo přitažlivou grafickou úroveň.
Mezi početnými Gallašovými ru-kopisy je dvojice prací, které se bezprostředně dotýkají minulosti našeho kraje. Prvá z nich - Mýtické povídky o bozích a bohyních moravských Slovanů - vyšla knižně v roce 1940 zásluhou editora J. Skutila. Druhá a pro nás ještě významnější - Valaši v kraji přerovském - se zatím dočkala pouze časopiseckého uveřejnění na pokračování v Českém lidu 1905-1906 v materiálu K. Kadlece: J. H. Gallaše ztracený spis o Valaších v kraji Přerovském a v následné stati J. Kabelíka: Další zprávy J. H. A. G. o novodobých Vala-ších a Hanácích (ČL 1907-1908).
Rukopis obsahoval i Gallašovy kresby lidových krojů valašských. Jsem přesvědčen, že knižní vydání tohoto unikátního rukopisu by bylo přínosem pro zkoumání minulosti našeho města i okolních obcí. Snad by se našly i prostředky na realizaci tohoto významného projektu.
Libor Knězek