{{ zpět
nakladatelství TICHÝ TYP @ Mé žalosti a mé bolesti - ohlasy
zpět }}
• Roman Helcl, Cenný životopis vědci roky přehlíželi / hranický historik vydal knihu o lékaři Agapitu Gallašovi. MF Dnes, Střední Morava 29. 12. 2005 (č. 302) s. C2
• Výběr literatury ke kulturním dějinám za léta 2004–2006. Kuděj 2006, č. 1
• 17.–21. dubna 2006 uvedl Český rozhlas 3 – Vltava v pěti pokračováních rozhlasové čtení z knihy Mé žalosti a mé bolesti. V režii Vladimíra Gromova účinkoval Josef Somr.
• Ladislav Soldán, Truchlivá autobiografie J. H. A. Gallaše. Host 22/2006, č. 5, s. 56 a 58
• Jakub Chrobák, "Ledvas pak jsem se na svět narodil, již mne také osud můj pronásledovati počal". Tvar 17/2006, č. 11, s. 22