{{ zpět
nakladatelství TICHÝ TYP @ Před milionem měsíců - ohlasy
zpět }}
22.07.2004 - ROMAN HELCL - str. 01, Mladá fronta Dnes - Olomouc
Děti ze školy v Hranicích napsaly knihu pohádek pro dospělé
Kniha Před milionem měsíců umožňuje uvažovat nad obecnějšími otázkami
Zajímavost

Hranice - Není obvyklé, že knihu pro dospělé píši děti. Světová literatura zná pouze několik takových případů. Jejich počet se od těchto dnů však rozrostl o další dílo. Jedenáctiletí žáci 5.B hranické školy 1. máje napsali soubor pohádek s názvem Před milionem měsíců, které jsou určeny dospělým. Všechny texty vznikly v květnu roku 2000. Tehdejší "páťáci" dostali od své třídní učitelky Jitky Nebeské za úkol napsat nějakou vlastní pohádku.
"Upřesněním pouze bylo, že to nemá být pohádka, kterou už někde viděli, četli či slyšeli. Čas byl vymezen jednou vyučovací hodinou. Každý dostal dvojlist formátu A5, tedy čtyři strany, z nichž měl popsat nejméně jednu," uvádí doslov knihy. Půvabné výsledky této hodiny českého jazyka si okopíroval učitelčin syn historik a spisovatel Jiří Nebeský, který se nakonec rozhodl, že dětské výtvory vydá knižně. Stalo se to však shodou okolností až po čtyřech letech, tedy ve chvíli, kdy autoři textů opustili základní školu.
"Pravopisné chyby, které rozhodně nebyly záměrem autorů, byly až na výjimky opraveny. Jinak nebylo do textů vůbec zasahováno. Snažili jsme se totiž vydat celý soubor textů v takové podobě, která by mohla vyvolat nejenom estetické potěšení běžných čtenářů, ale také posloužit jako materiál k různým analýzám. Přestože některé pohádky z této knížečky jsou zajímavější než jiné, žádný z těchto textů není nudný a bezvýznamný," říká Jiří Nebeský. Největší hodnota knihy však podle něj spočívá v tom, že jde o celistvý vzorek, který umožňuje uvažovat nad obecnějšími otázkami. Při redigování textů si Nebeský totiž všiml, že v mnoha textech zůstává jedině úvodní "bylo-nebylo" a "šťastný konec", takže z toho, co dospělí chápou pod pojmem pohádka, zůstávají u jejich dětí často jen fragmenty. Sociolog pak podle něj smutně zjistí, že typickým hrdinou textů je jedináček, jehož nejbližším je domácí zvíře či oživená hračka a že nejčastějším kouzelným pomocníkem bývá babička.
"Historik poznamená, že v pohádkách z roku 2000 se ještě neobjevují mobilní telefony a počítače a že jsou ještě nezasaženy vlnou textů o Harry Potterovi. Politolog narazí na drobné náznaky primárně politických vlivů (zlá sestra Amerika) a občanské angažovanosti (Staré divadlo). Sexuolog zpozoruje, že erotika se v textech jedenáctiletých dětí skoro neobjevuje a motivace mnoha procesů, které dospělí chápou jako sexuální, se u dětí mění v "přáli si" (mít dítě) či "musela mu dělat vílu" (důvod věznění ženy)," dodává Nebeský s tím, že pohádky mají velmi mnoho dalších možností výkladu.
Kniha Před milionem měsíců je v Hranicích k dostání ve všech knihkupectvích. Bližší informace jsou na: http://www.sweb.cz/tichy-typ

POHÁDKY
Před milionem měsíců (Tichý typ)

Hezky vypravená brožura s podtitulem Pohádky, které napsaly opravdové české děti budí ostražitost: Zase jeden z těch rozkošných pedofilních podniků k pobavení či dojetí unuděných dospělých? Ale je to jiný případ: zpráva o jedné nepromarněné hodině slohu z května 2000 (zadání: napište vlastní pohádku) a o 27 osobnostech z jedné školní třídy 5. B ZŠ Prvního máje v Hranicích.
Doslov pořadatele Jiřího J. K. Nebeského vypočítává, co vše by z tohoto vzorku vyčetl politolog, sociolog, psycholog... I když jimi nejsme, vytušíme, že čteme 27 snů: hrdinové a hrdinky v nich létají, něco hledají, utíkají, na něco čekají, něco brání, s něčím bojují, mečem, dýkou i kulometem. A autoři? Hodně vědí o životě: "Tak pozítří na minovém poli," říkal velitel Křižáků, který se jmenoval Bohumil.
***
Výběr LN ze zajímavých beletristických novinek vzniká ve spolupráci s pražskými knihkupectvími Academia a Fišer * e-mail: daniela.iwashita@lidovky.cz

Lidové noviny, 07. 08. 2004, Daniela Iwashita


• Tereza Žáčková: NATŘEME TO DOSPĚLÝM!
Tvar, 2005, č. 3 (10. února 2005), s. 22• ns (Naděžda Sieglová): Škola hrou s pohádkou
Ladění. Časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. IX/2004, č. 4, s. 22