{{ zpět
nakladatelství TICHÝ TYP @ Před milionem měsíců - historie knihy
zpět }}
žáci 5.B hranické ZŠ 1. máje
Před milionem měsíců
ISBN 80-239-2181-9

1) Historie textu je popsána v doslovu.

reklama

2) Kniha byla vytištěna v červnu 2004 v nákladu 1500 výtisků. Velmi brzy se ukázalo, že marketingový odhad byl chybný. Za prvních šest měsíců se podařilo prodat sotva 100 ks knížky. Nízká prodejnost knihy v Hranicích je těžko pochopitelná, z pohledu nadregionálního byl špatně odhadnut "formát" produktu (kniha je tak malá, že skoro "nestojí za recenzi"), zásadní problém pak tkví v tematické nejednoznačnosti. Knihkupci odmítají knihu brát s tím, že "pohádky nebereme", jiní sice "pohádky bereme", ale v regálu "pohádky" nemá kniha mnoho šancí. Lépe by se jí dařilo ve "společenských vědách". To se bohužel ukázalo jako nevysvětlitelné. Podobně jako jsem kdysi u Kanzelsbergra edici Gallašových snů nenašel v "literární vědě", ale v regále "esoterika" :-)