Staré Hranice ožívají ve vzpomínkách v nové knize

text & foto Martin Pjentak / hranicky.denik.cz 1. 12. 2011 6:13, Hranický týden 2. 12. 2011

Hranice – Ladislavu Jandovi vyšla kniha vzpomínek na život v Hranicích v polovině minulého století nazvaná Krásná řeka Bečva a jiné hranické vzpomínky.

„U kostela hráli kluci kuličky a volali nás ke hře, ale my už vcházíme do podloubí. Hned zkraje seděl u malého stolečku na hřejivém sluníčku pan Vilím a pil pivo. Pan Vilím byl velitelem městských dobrovolných hasičů a všichni kolemjdoucí ho uctivě zdravili. Ze svého místa měl přehled o všem dění na náměstí.“ Těmito slovy popisuje atmosféru předválečných Hranic ve své právě vydané knize Ladislav Janda.

V podobném vyprávěčském duchu se nesou i další zveřejněné vzpomínky.

Ladislav Janda

„Popisuji v ní čas, který se už nevrátí a který se mi podařilo zaznamenat,“ říká o publikaci nazvané Krásná řeka Bečva a jiné hranické vzpomínky její autor Ladislav Janda.

V knize zachycuje život v Hranicích od třicátých až do šedesátých let minulého století. Najdeme v ní jak popis běžného života, tak i vzpomínky týkající se různých tématických okruhů: rybářství, myslivectví nebo válečné okupace. „Je to výsek historie a způsob života, který se už nevrátí, například staré Mexiko (hranická čtvrť, pozn. red.), které tehdy mělo svou zvláštní atmosféru, ta už je taky dávno pryč,“ uvádí Janda.

Ten své vzpomínky začal zapisovat zhruba před pěti lety a postupně je vydával na stránkách Hranického týdne. Část textů v knize proto čtenáři mohou znát právě z tohoto periodika.

„Naštěstí mi paměť dobře slouží a daří se mi všechno tak důvěrně zachycovat. Mám ještě spoustu nápadů, ale některé vzpomínky se týkají lidí, kteří stále žijí, a proto si je zatím netroufám vytáhnout,“ vypráví Janda.

Podle jeho slov mají jeho texty největší úspěch mezi pamětníky, čtou je ale i mladí lidé, které zajímá, jak se kdysi v Hranicích žilo.

obálka knihy„Jedna mladá slečna chce použít mé vzpomínky do své diplomové práce o řece Bečvě. Ta je dnes úplně zkažená, ve své knize ale popisuji, jak o ni naši otcové perfektně pečovali,“ podotýká.

Knihu vydalo hranické nakladatelství Tichý typ, které se specializuje na regionální historickou literaturu. „Texty Ladislava Jandy mne zaujaly tím, že se v nich daří skloubit faktografické věci s osobními vzpomínkami, a tím, jak jsou čtivé,“ říká Jiří Nebeský z nakladatelství Tichý typ.Představení knihy v Domě seniorů Hranice se uskutečnilo 8. prosince 2011
Mladá Fronta Dnes, Olomouc, 17. prosince 2011