Jiří J. K. Nebeský | Hviezdoslavova 687/18 | CZ — 753 01 Hranice | (+420) 608 632 377 | jjknebesky@seznam.cz | ICQ: 202257762
KNÍŽKY / EDICE

Minulé Hranice 1
(Hranice: Tichý typ 2019)
fotoalbum starých snímků

Poznej své Hranice
(Hranice: Tichý typ 2017)
tematické kapitoly z historie města

Kostelíček – Čtení o kostele Narození Panny Marie v Hranicích
(Hranice: Tichý typ 2015)
populárněnaučná monografie

Moje milé Hranice před lety 1 + 2
(Hranice: Tichý typ 2013, 2016)
komentovaná fotografická procházka městem ve 20. století

Hranice na starých fotografiích
(Hranice: Tichý typ 2010)
komentovaná fotografická procházka městem ve 20. století

Hranice
(Praha – Litomyšl: Paseka 2007)
povídání o městě v edici Zmizelá Morava a Slezsko

Josef H. A. Gallaš: Mé žalosti a mé bolesti
(Hranice: Tichý typ 2006)
edice jedné z prvních českých autobiografií 19. století
pdf

Hranická scéna 90. let – Recenze & glosy 1993–1999
(Hranice: Tichý typ 2005)
Soubor kulturně publicistických textů
pdf

Příběh lágru – Internační tábor a perzekuce Němců v Hranicích (1945–1946)
(Hranice: Tichý typ 2003)
historická monografie
pdf

Jozef H. A. Gallaš: Kusy rozpadlých cihel se změnily v knihy
(Brno: Host 2002)
edice zápisů Gallašových snů z počátku 19. století
pdf

Džus / fáze hypostáze
(Brno: Host 2000)
sbírka básní z let 1993–1997

STUDIE / ESEJE

Zaniklé vsi drahotušského panství
In: Sborník Státního okresního archivu 27, 2019, s. 7–18

Urozenost Lukáše Dembinského z Dembině – K problému uchování rodové paměti v prostředí nižší šlechty na přelomu 16. a 17. století
In: Časopis Matice moravské, 132, 2013, s. 151–173

Listopad 89 v Hranicích
Hranice: Tichý typ, 2009

Gallašova truchlivá autobiografie
In: Josef H. A. Gallaš, Mé žalosti a mé bolesti (Hranice, 2006)

Institucionální zajištění Slezského národního divadla v Opavě v letech 1945–1949
In: Časopis Slezského zemského muzea 53, 2004, s. 279-284 (s Kateřinou Malenovskou)

František Xaver Bašík a jeho autobiografie
doslov ke knize F. X. Bašík: Vyučil jsem se u Kafků (Praha, 2003)

Vůle k ab/normalitě
esej o internetovém BDSM | In: Biograf 2001, č. 26

Negativní poezie a Lubor Kasal
esej o negaci a poezii| In: HOST, literární měsíčník 14, 1998, č. 7, 15. září, s. 12-17

Čtyři fáze nenapadnutelnosti
esej o poezii Petra Kabeše | In: HOST, literární revue [13], 1997, č. 6, 15. října, s. 5-9

Bibliografie 1989-2001 | bibliografické údaje o textech z 90. let (MS Word, 52 stran)

ČLÁNKY / WEBY

František Josef I. a jeho návštěvy v Hranicích
Hranický zpravodaj 2, 2016, č. 10, s. 14

Interpretace erbů na souboru barokních soch v Hustopečích nad Bečvou
Sborník Státního okresního archivu Přerov, 2014, s. 62–79

Sedmileté rytířství Jana Baptisty Nebeského z Wojkowicz
In: Jan Županič – Michal Fiala – Pavel Koblasa (edd.), Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra – Erbovní listiny NA, SOAP, AHMP, ANM, Praha: Agentura Pankrác, 2014, s. 99–105

řada textů ve sbornících Kdysi a nedávno – Texty o dějinách Hranicka

Listopad 1989 na Přerovsku – svědectví jedné schůze
Sborník Státního okresního archivu Přerov, 2010, s. 248–253

Typáře ve fondu hranického muzea
Sborník Státního okresního archivu Přerov, 2009, s. 10–21

O internetové heraldické knihovně
Genealogické a heraldické listy, 29, 2009, č. 3, s. 88–92

Zaměstnanec Svazu bojovných bezbožníků
Host, 24, 2008, č. 5, květen, s. 50–52

České znaky v běhu staletí | Czech Heraldry through the Centuries | Emblemes tcheques dans le cours des siecles | Wappen in den Ländern der Böhmischen Krone | Вековая история чешских гербов | Los escudos checos en el transcurso de los siglos
Vítá Vás Srdce Evropy, 2007

Básně
Antologie české poezie, II. díl (1986–2006), Praha, dybbuk 2007, s. 510–511

Básně
Artemisia, VIII, 2007, s. 26–28

Nebývalá hojnost elektřiny
Host, 23, 2007, č. 8, říjen, s. 2

Básně
Protimluv, 4, 2005, č. 1–2, srpen, s. 29

Básně
Od słowa ke slovu, Racibórz, Raciborskie Centrum Kultury 2003, s. 90–92

Lipenský lágr pro Němce
Lipenské listy, 5, 2003, č. 9, září, s. 8

Cesta za informacemi
ohlédnutí za "infoaktivismem" pro web www. ostosest.cz | 17. října 2002

White Power Is No/More Power
sociologický rozhovor s Petrou Pavlištíkovou na téma romství | 2000

Deník z pedagogické praxe v 7. semestru studia učitelství
Mendelovo gymnázium Opava | listopad 1999

Sametová revoluce, Něžná revoluce, Listopadová revoluce
deníkové záznamy z roku 1989 | Sborník prací absolventů a současných studentů Gymnázia Hranice. Hranice, 1996, s. 19-21

Říkám, že: – padesátidílný seriál kulturních sloupků z Hranic z let 1994–1995

Glosák – sto dvacet kousků z let 1996–2001, také víceméně kulturních

Nebeské oči / Sky Eyes – zápisník z hranické politiky z let 2003–2006

Nové Nebeské oči / New Sky Eyes – glosář založený roku 2007

Nebeského blog – zápisník na obecnější téma (od 2007)Hranická historická knihovna
Šlechtická heraldika
Prozatimní heraldická knihovna
heraldické texty
Rod Nebeských
Příjemné Hranice
REPLIKY / RECENZE

Sonda příliš neúplná
Časopis Matice moravské, 127, 2008, č. 2, s. 469–473

Kniha, která se stala...
Host, 21, 2005, č. 1, leden, s. 30

František X. Bašík und sein Lebenslauf
In: Franz Kafka: Brief an den Vater (Berlin: Wagenbach, 2004), s. 65-67

ČSSR - diagnóza 301.7
recenze knížky Jana Tesaře Zamlčená diagnóza (Triáda, 2003) | Tvar, 15, 2004, č. 7, 1. dubna, s. 20

Jednohubky snů s čerstvou pažitkou
recenze sbírky Marie Šťastné Krajina s Ofélií (2003) | Tvar, 15, 2004, č. 6, 18. března, s. 23

Radostný pesimista
rozhovor s Hynkem Polákem | Lipenské listy, 6, 2004, č. 1, leden, s. 8

Wagnerová: Kafka
recenze knihy A. Wagnerové V ohnisku nepokoje (Prostor, 2003) | Tvar, 14, 2003, č. 21, 11. prosince, s. 22

Česká literatura na Moravě
recenze knihy Literární Morava (Brno, 2002) | Tvar, 14, 2003, č. 16, 2. října, s. 2

Hranické veřejné hlasování
zpráva pro Hnutí Duha | 10. září 2003, netištěno

Nové obrázky z Kafkova dětství
úryvky z pamětí pradědečka Bašíka | In: HOST, měsíčník pro literaturu a čtenáře 17, 2001, č. 7, září, s. 64-68

Trapností ke svět(l)u
literární úvaha | In: Jihovýchodní pošta [8,] 2000, do tisku 5. února 2001, s. 22-25

Z Jirkova notýsku: Obhajoba umění
poznámka o typech literární kritiky v rubrice Beseda | In: Jihovýchodní pošta [7,] 1999, č. 1, do tisku 15. června, s. 25-26

Kritický index Kritické přílohy
In: Kritická příloha Revolver Revue sv. 12, 1998, listopad, s. 166-170

Představa baroka a socialistický realismus
poznámka o barokním stalinismu | In: Literární věda 1996. Celostátní studentská konference, Ostrava, 28.-29. 11. 1996. Ostrava, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, [září] 1998, s. 87-88